Termeni și Condiţii de utilizare a serviciilor O.C.N.“Ecofinance Technologies” S.R.L. pe portalul www.creditprime.md

August 2022

Stimate Client,

În desfășurarea activităţii sale, O.C.N. “Ecofinance Technologies” S.R.L. (denumită în cele ce urmează “Ecofinance Technologies” si/sau „CreditPrime”), având adresa oficiului secundar în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Pușkin, 26B (sediul: Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Dacia 31), cu nr. de înregistrare 1018600034829 capital social 1 000 000 lei, utilizează prezentul website. De asemenea, acesta are obligaţia legală de a prelucra datele cu caracter personal ale Clienţilor săi în scopul achiziţionării unui produs de creditare.

În acest scop, vă rugăm să citiţi cu atenţie Termenii și Condiţiile de utilizare a website-ului nostru, dar și Politica de Confidenţialitate în conformitate cu care vom prelucra datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră către Ecofinance Technologies în vederea achiziţionării unui produs de creditare. Consimţământul dumneavoastră vizează separat fiecare dintre secţiunile la care linkul face referire și poate fi dat selectiv, în funcţie de opţiunea dumneavoastră. Cu toate acestea vă rugăm să aveţi în vedere faptul că lipsa consimţământului dumneavoastră pentru unele aspecte obligatorii în cursul procesului de acordare a unui produs de creditare Ecofinance Technologies, poate conduce la imposibilitatea continuării procesului de creditare, și astfel, de acordare a creditului solicitat.

Prin utilizarea Portalului și a serviciilor ești de acord cu acești Termeni și Condiţii de utilizare a Portalului, inclusiv accepţi recepţionarea informaţiilor prin intermediul mesajelor SMS și a poștei electronice.

De asemenea, consimţământul asupra colectării și utilizării anumitor informaţii cu caracter personal, precum și consimţământul ca Ecofinance Technologies să acceseze informaţia despre istoria dvs. de credit, conţinută în baza de date a biroului/birourilor istoriilor de credit este exprimat:

  • prin bifarea căsuţelor (“Confirm că am citit, am înțeles și sunt de acord cu Termenii și Condițiile de utilizare a serviciilor pe portalul creditprime.md, Politica privind cookie-urile și Politica de Confidentialitate”) de pe pagina web creditprime.md. Acţiunea care atestă consimţirea ofertei, fiind consemnarea de pe site a codului numeric unic trimis de Ecofinance Technologies prin SMS către Client, ce are statut de semnătură electronică simplă;
  • telefonic, prin apăsarea tastei “1” de către consumator direct pe telefonului mobil de pe care acesta a iniţiat apelul către Ecofinance Technologies. Acţiunea care atestă consimţirea ofertei, fiind înregistrarea de către operator a evenimentului despre apăsarea tastei “1” de la telefonul consumatorului după reproducerea înregistrării audio (IVR) și înregistrarea audio a convorbirii.

După aprobarea cererii de credit, Clientul va confirma despre faptul că a luat cunoştinţă cu Informaţia precontractuală în condiţiile Legii nr. 202 și Contractul de Credit nebancar și doreşte să semneze contractul de credit nebancar imediat în următoarele feluri:

  • prin bifarea căsuţelor (“Confirm acordul cu Contractul Individual de Credit și Oferta precontractuală”) de pe pagina web www.creditprime.md. Semnătura Clientului se consideră aplicată prin introducerea codului numeric unic trimis de Ecofinance Technologies prin SMS către Client, ce are statut de semnătură electronică simplă;
  • verbal, în cadrul apelului telefonic cu intervenţia umană dintre Ecofinance Technologies și Client prin pronunţarea frazei “De acord” după explicarea condiţiilor esenţiale din Informaţia Precontractuală și Contractul de Credit Nebancar. Înregistrarea audio a convorbirii se consideră semnătură aplicată din partea Clientului atât pe Condiţii Precontractuale cât și pe Contractul de Credit Nebancar.

Termenii următori vor avea semnificațiile atribuite acestora mai jos, atunci când sunt utilizați în cuprinsul acestor ”Termeni și condiții generale de utilizare a Portalului www.creditprime.md: Astfel, pot fi descărcate copii ale materialelor publicate pe acest site web numai în scopuri necomerciale sau pentru uz personal, în scop informativ. Cu toate acestea, dreptul de proprietate asupra materialelor în cauză sau alte drepturi asociate acestui drept, sunt și rămân în proprietatea Ecofinance Technologies. Nu vă este permis să stabiliţi, direct sau indirect, link-uri către acest site web (prin intermediul hypertext-ului, deeplinking-ului, framing-ului, tagging-ului sau prin alte modalităţi) fără acordul expres, în scris și prealabil al Ecofinance Technologies. Autorizarea de a folosi acest site web poate înceta fără o notificare prealabilă dacă, din perspectiva Ecofinance Technologies, Utilizatorii/Clienţii încalcă Termenii de utilizare enunţaţi mai sus.

Sunt interzise copierea, reproducerea, descărcarea, republicarea, difuzarea, transmiterea, afişarea, modificarea sau reutilizarea acestor materiale în alte scopuri decât cele menţionate mai sus. Link-urile afişate pe acest site web conduc către site-uri care nu sunt administrate de către Ecofinance Technologies. Din acest motiv, Ecofinance Technologies nu poate fi ţinută responsabilă de conţinutul acestora sau al celor la care se face referire pe aceste site-uri. Eventualele link-uri externe afişate pe acest site web au scopul de a veni în sprijinul Utilizatorilor (Client sau potenţial Client) și nu au scop publicitar. Astfel, introducerea lor în conţinutul site-ului nu implică sprijinul companiei Ecofinance Technologies faţă de acestea, și cu atât mai puţin Ecofinance Technologies nu îşi asumă responsabilitatea pentru materialele publicate pe aceste site-uri. Riscul pentru vizitarea acestor site-uri web este asumat în totalitate de către Utilizatori. Mărcile, sloganurile, numele și imaginile afișate pe acest site web reprezintă mărci înregistrate sau nu, ale Ecofinance Technologies și ale altor companii/grupuri din care Ecofinance Technologies face parte sau este afiliată. Nimic din ceea ce este publicat pe acest site nu reprezintă acordul direct sau indirect în vederea utilizării mărcilor incluse în materialele prezentate în prezentul website, fără acordul prealabil sau aprobarea expresă în scris a Ecofinance Technologies sau ale terţelor părţi care deţin aceste mărci.

Informaţiile publicate pe acest site web au fost atent analizate pentru a nu prezenta neconcordanţe cu realitatea; totuşi, nicio garanţie asupra calităţii sau aplicării acestora în anumite scopuri nu poate fi asigurată. De asemenea, nu putem garanta că materialele publicate pe acest site web sunt exacte sau lipsite de erori. Nici un material publicat pe acest site web nu constituie un sfat privind achiziţionarea unui produs de credit și nu poate fi considerat o recomandare în acest sens, Clientul fiind acela care este responsabil de evaluarea utilităţii reale a produsului de creditare ales, precum și a compatibilităţii acestuia cu nevoile reale ale acestuia și a capacităţii de rambursare a Creditului nebancar. În măsura în care cadrul legislativ din Republica Moldova o permite, nu se acceptă răspunderea pentru nici o pierdere sau daună cauzată direct sau indirect prin utilizarea materialelor publicate pe acest site web. CreditPrime deţine drepturile legale privind grafica, forma, modalitatea de prezentare, precum și întreg conţinutul site-ului www.creditprime.md precum și a oricăror materiale de prezentare tipărite sau transmise electronic. Acestea sunt protejate de legislaţia drepturilor de autor în vigoare.

Parole

În cazul în care pentru accesarea anumitor conturi personale ale dumneavoastră în contextul prezentului website vi se va comunica o parolă, vă rugăm să trataţi această parolă cu maximă precauţie și confidenţialitate și să nu comunicaţi nimănui parola dumneavoastră.

Asigurarea securității informaționale, achitarea cu cardul

Ecofinance Technologies are obligaţia de a lua toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru asigurarea unui nivel de protecţie și de securitate adecvat împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în cadrul operaţiunilor efectuate asupra datelor cu caracter personal. Se utilizează tehnologii și mijloace de constatare a intrărilor ilegale, ce permit monitorizarea evenimentelor și constatarea atacurilor, inclusiv se asigură identificarea tentativelor folosirii neautorizate a informaţiilor din sistemul informaţional „SOFT”.

În cazul achitării cu un card bancar, Ecofinance Technologies va redirecţiona Clientul pe pagina securizată a Băncii pentru introducerea rechizitelor datelor cardurilor bancare. Totodată Ecofinance Technologies nu va prelucra, transmite și/sau stoca rechizitele cardului bancar (PAN, CVC2/CVV2, Expiration Date), pe pagina web și în sistemul informaţional.

Computere folosite în comun sau publice

Dacă doriţi să vă accesaţi conturile de pe un alt calculator/tableta/telefon mobil decât cel/cea personal/personală, este în responsabilitatea dumneavoastră să vă asiguraţi că acesta are instalate cele mai recente aplicaţii antivirus, firewall și software. Vă recomandăm să nu folosiţi un PC aflat la dispoziţia publicului (de exemplu într-un internet cafe, bibliotecă sau universitate) pentru a vă accesa conturile deschise pe acest website sau, după caz, conturile bancare, întrucât siguranţa acestuia este mai dificil de verificat / controlat

Notificări

Orice notificare sau comunicare, cerere sau pretenţie va fi transmisă prin e-mail/SMS, atât Clientul/Utilizatorul, cât și Ecofinance Technologies declarând că acceptă această modalitate de comunicare prin e-mail / SMS între ele. Cu toate acestea în măsura în care Clientul/Utilizatorul nu are acces la niciuna dintre aceste posibilități în mod justificat, acesta poate adresa solicitarea sa în scris la adresa: MD-2060, bd. Dacia 31, mun. Chișinău, Republica Moldova

Utilizatorul/Clientul își exprimă acordul expres ca orice document, notificare, scrisoare sau orice altă informare/informaţie care îi este transmisă de către Ecofinance Technologies în legătură cu încheierea, executarea și încetarea oricărei relaţii contractuale (“Comunicări”), să se transmită și în mod electronic prin intermediul unui mesaj e-mail sau SMS la adresa de e-mail / numărul de telefon indicate de către Utilizator/ Client/ Ecofinance Technologies în cadrul aplicației credit online sau pe www.creditprime.md în secțiunea Contact, având efectele juridice ale unui act semnat de către Pârțile contractuale.

De asemenea, Ecofinance Technologies va afișa informații în legătură cu relațiile contractuale cu Clienții pe pagina website www.creditprime.md și în contul Utilizatorului/Clientului generat la această adresă, notificând electronic Utilizatorul/Clientul în acest sens prin mesaj email/ SMS atunci când astfel de informații au fost afișate. Ecofinance Technologies nu este obligat să pună la dispoziția Utilizatorului/Clientului Comunicări care nu sunt în format electronic decât în măsura în care acest lucru este impus prin dispoziții legale imperative, sau daca Utilizatorului/Clientului solicită în mod expres acest lucru. Orice modificare a adresei de email sau de comunicare, a numărului de telefon, sau a datelor de contact care nu a fost notificată Ecofinance Technologies nu îi va fi opozabilă, Ecofinance Technologies fiind astfel exonerat de orice răspundere rezultând din continuarea efectuării comunicărilor la adresele inițial cunoscute sau luând în considerare datele puse la dispoziție de către Împrumutat.

Lege aplicabilă, revizuirea Termenilor și Condițiilor

Acești termeni de utilizare sunt guvernați de legile Republicii Moldova și vor fi interpretați în conformitate cu legislația Republicii Moldova. Dacă vreuna din clauzele prezentate mai sus este considerată ilegală, nulă sau în contradicție cu cadrul legislativ, atunci aceasta va fi revizuită separat, astfel încât să nu afecteze validitatea și aplicabilitatea celorlalte clauze.

CreditPrime poate revizui în orice moment acești termeni de utilizare fără a anunța în prealabil, operând modificările direct pe acest site web. Este responsabilitatea Utilizatorilor de a avea o situație actualizată asupra informațiilor inserate online, iar prin continuarea utilizării acestui site web se înțelege acordul tău asupra modificărilor survenite în termenii de utilizare.

Toate drepturile asupra textelor incluse în paginile acestui site web, inclusiv dreptul de proprietate intelectuală, sunt deținute și/sau administrate de către Ecofinance Technologies.

Aplică acum și primești banii în cel mai scurt timp posibil

Aprobăm cererea în maxim 2 minute.

E frumos să sharuiești cu prietenii